BuczekM. (2020) Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2018 roku, Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), s. 209-217. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/11372 (Udostępniono: 7grudzień2022).