Żygadło-CzopnikD. (2021) O Zapomnianym świetle Jakuba Demla i jego polskim przekładzie, Przekłady Literatur Słowiańskich, 11(1), s. 1-23. doi: 10.31261/PLS.2021.11.01.13.