Gołek-SepetliewaD. (2012) Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1990—2006, Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(3). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1847 (Udostępniono: 13lipiec2024).