ZarekJ. (2009) „O polskich przekładach nowej czeskiej „powieści praskiej” (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola) / About Polish translations of a new Czech «Prague novel» (M. Ajvaz, D. Hodrová, J. Topol”), Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(1). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/2033 (Udostępniono: 4grudzień2023).