JamnikT. (2009) Przekłady literatury słoweńskiej w Czechach i w Polsce w latach 1990—2006 / The translation of the Slovene Literature in the Czech Republic and in Poland in 1990—2006, Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(1). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/2045 (Udostępniono: 29listopad2022).