PLSR. (1) Spis treści, Przekłady Literatur Słowiańskich, 4(2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6544 (Udostępniono: 28wrzesień2022).