Gołek‑SepetliewaD. (1) Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 2007—2012, Przekłady Literatur Słowiańskich, 4(2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6546 (Udostępniono: 30wrzesień2022).