UnukJ. (1) Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 1990—2006 (uzupełnienia), Przekłady Literatur Słowiańskich, 4(2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6561 (Udostępniono: 28wrzesień2022).