MiodyńskiL. (1) Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii (lata 2007—2013) — komentarz literaturoznawczy, Przekłady Literatur Słowiańskich, 5(2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6606 (Udostępniono: 15lipiec2024).