Żygadło‑CzopnikD. (1) „«Wolność kontrolowana» — o (nie)zależności tłumacza. Uwagi do polskiego przekładu powieści Petry Hůlovej <i>Umělohmotný třípokoj</i&gt”;, Przekłady Literatur Słowiańskich, 6(1). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6632 (Udostępniono: 15lipiec2024).