TokarzB. (1) Parateksty jako wyraz koncepcji przekładu, Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(1). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6812 (Udostępniono: 8luty2023).