MajkiewiczA. (2019) „Dzieci umarłych Elfriede Jelinek w pułapce marketingu. Poznawcze i pragmatyczne aspekty przekładu / Elfriede Jelinek’s Die Kinder der Toten (The Children of the Dead) entrapped by book marketing Cognitive and pragmatic facets of translatio”n, Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), s. 13-27. doi: 10.31261/PLS.2019.09.02.02.