PospiszilK. (2019) Bibliografia przekładów na język śląski w latach 2002—2018 / Bibliography of translations into the Silesian language in the years 2002—2018, Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), s. 103-118. doi: 10.31261/PLS.2019.09.02.06.