DerdowskaJ. (2019) Prowokacja czy metoda? O przekładzie literackim na język nierodzimy na tle poezji semantycznej Stefana Themersona / Provocation or Method? On Literary Translation into a Non-native Language against the Backdrop of Stefan Themerson’s Semantic Poetry, Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), s. 185-199. doi: 10.31261/PLS.2019.09.02.11.