Gołek-SepetliewaD. (2019) Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2017 roku, Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), s. 13-15. doi: 10.31261/PLS.2019.09.03.02.