RajewskaE. (2020) „Przekłady amerykańskie Julii Hartwig. Peryferie i parafernali”a, Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), s. 47-62. doi: 10.31261/PLS.2020.10.01.13.