Warmuzińska-RogóżJ. (2020) „Na pograniczu twórczości i przekładu: Transfiguration Edwarda D. Blodgetta i Jacques’a Brault”a, Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), s. 63-77. doi: 10.31261/PLS.2020.10.01.06.