SawenećA. (2020) Przekład na peryferiach kanonu literackiego i normy językowej: ukraińska wersja Lubiewa Michała Witkowskiego, Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), s. 79-95. doi: 10.31261/PLS.2020.10.01.04.