Makurat-SnuzikH. (2020) Tłumaczenia wybranych dzieł literatury angielskiej i rosyjskiej na regionalny język kaszubski dokonywane «z drugiej ręki», Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), s. 131-145. doi: 10.31261/PLS.2020.10.01.11.