Pycia-KošćakP. (2020) „Dźwięk w przekładzie. Onomatopeje w wierszu Lokomotywa Juliana Tuwima i jego chorwackim przekładzi”e, Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), s. 191-206. doi: 10.31261/PLS.2020.10.01.08.