Żygadło-CzopnikD. (2020) „«Jan Mukařovský dla wszystkich». O przekładach tekstów czeskiego teoretyka literatury i estetyk”i, Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), s. 259-273. doi: 10.31261/PLS.2020.10.01.05.