[1]
Gołek-SepetliewaD., Recepcja twórczości Olgi Tokarczuk w Bułgarii, pls, t. 10, nr 2, s. 47-58, grudz. 2020.