[1]
Gołek‑SepetliewaD., Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 2007—2012, pls, t. 4, nr 2, 1.