[1]
BłaszakM., Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 2007—2012, pls, t. 4, nr 2, 1.