[1]
MiodyńskiL., Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii (lata 2007—2013) — komentarz literaturoznawczy, pls, t. 5, nr 2, 1.