[1]
MałczakL., Tłumacz jako instytucja — przypadek PRL i drugiej Jugosławii, pls, t. 6, nr 1, 1.