[1]
TokarzB., Parateksty jako wyraz koncepcji przekĊ‚adu, pls, t. 8, nr 1, 1.