[1]
MajkiewiczA., „Dzieci umarłych Elfriede Jelinek w pułapce marketingu. Poznawcze i pragmatyczne aspekty przekładu / Elfriede Jelinek’s Die Kinder der Toten (The Children of the Dead) entrapped by book marketing Cognitive and pragmatic facets of translatio”n, pls, t. 9, nr 2, s. 13-27, maj 2019.