[1]
PospiszilK., Bibliografia przekładów na język śląski w latach 2002—2018 / Bibliography of translations into the Silesian language in the years 2002—2018, pls, t. 9, nr 2, s. 103-118, maj 2019.