[1]
Warmuzińska-RogóżJ., „Na pograniczu twórczości i przekładu: Transfiguration Edwarda D. Blodgetta i Jacques’a Brault”a, pls, t. 10, nr 1, s. 63-77, cze. 2020.