[1]
Żygadło-CzopnikD., „«Jan Mukařovský dla wszystkich». O przekładach tekstów czeskiego teoretyka literatury i estetyk”i, pls, t. 10, nr 1, s. 259-273, cze. 2020.