Gołek-SepetliewaD. Recepcja Twórczości Olgi Tokarczuk W Bułgarii. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 10, nr 2, Dec. 2020, s. 47-58, doi:10.31261/PLS.2020.10.02.02.