JovančevskiA. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Macedonii W 2018 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 10, nr 2, Dec. 2020, s. 153-5, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/11370.