Gołek-SepetliewaD. Bibliografia Przekładów Literatury Bułgarskiej W Polsce W Latach 1990—2006. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, nr 3, Jan. 2012, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1847.