BłaszakM. Bibliografia Przekładów Literatury Macedońskiej W Polsce W Latach 1990―2006. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, nr 4, Jan. 2013, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1882.