GostomskaA. „O Strategii Tłumaczenia Na Przykładzie Powieści Ministerstwo Bólu Dubravki Ugrešić / The Translation Strategy in Dubravka Ugresic’s Novel The Ministry of Pain”. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, nr 1, Jan. 2009, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/2030.