JamnikT. Przekłady Literatury Słoweńskiej W Czechach I W Polsce W Latach 1990—2006 / The Translation of the Slovene Literature in the Czech Republic and in Poland in 1990—2006. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, nr 1, Jan. 2009, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/2045.