UnukJ. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Słowenii W Latach 1990—2006 (uzupełnienia). Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 4, nr 2, 1, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6561.