MajkiewiczA. „Dzieci Umarłych Elfriede Jelinek W Pułapce Marketingu. Poznawcze I Pragmatyczne Aspekty Przekładu / Elfriede Jelinek’s Die Kinder Der Toten (The Children of the Dead) Entrapped by Book Marketing Cognitive and Pragmatic Facets of Translatio”n. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 9, nr 2, May 2019, s. 13-27, doi:10.31261/PLS.2019.09.02.02.