PospiszilK. Bibliografia Przekładów Na Język śląski W Latach 2002—2018 / Bibliography of Translations into the Silesian Language in the Years 2002—2018. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 9, nr 2, May 2019, s. 103-18, doi:10.31261/PLS.2019.09.02.06.