DerdowskaJ. Prowokacja Czy Metoda? O Przekładzie Literackim Na Język Nierodzimy Na Tle Poezji Semantycznej Stefana Themersona / Provocation or Method? On Literary Translation into a Non-Native Language Against the Backdrop of Stefan Themerson’s Semantic Poetry. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 9, nr 2, May 2019, s. 185-99, doi:10.31261/PLS.2019.09.02.11.