Warmuzińska-RogóżJ. „Na Pograniczu Twórczości I Przekładu: Transfiguration Edwarda D. Blodgetta I Jacques’a Brault”a. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 10, nr 1, June 2020, s. 63-77, doi:10.31261/PLS.2020.10.01.06.