SawenećA. Przekład Na Peryferiach Kanonu Literackiego I Normy Językowej: Ukraińska Wersja Lubiewa Michała Witkowskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 10, nr 1, June 2020, s. 79-95, doi:10.31261/PLS.2020.10.01.04.