Jamnik, Tatjana. Przekłady Literatury Słoweńskiej W Czechach I W Polsce W Latach 1990—2006 / The Translation of the Slovene Literature in the Czech Republic and in Poland in 1990—2006. Przekłady Literatur Słowiańskich 1, no. 1 (styczeń 1, 2009). Udostępniono grudzień 7, 2022. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/2045.