Tom 1 Nr 3 (2012): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.1. Cz.3 / Translations of Slavic Literatures. Issue: 1 (3)/2012Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) / Bibliography of translations of Slavic literature (1990-2006)

Tom stanowi kontynuację części 2 publikacji ciągłej zatytułowanej „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Niniejsza część odnotowuje przekłady z literatury bułgarskiej, chorwackiej i serbskiej na język polski oraz z literatury polskiej na wymienione języki. Potwierdza ujawnioną w poprzedniej części dysproporcję między obecnością literatur słowiańskich w Polsce i literatury polskiej w innych krajach słowiańskich. / This volume is a continuation of Issue 1 (1)/2009: Translation choices in the years 1990-2006. („Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006.) This part provides a record of translations from Bulgarian, Croatian and Serbian literature into Polish and from Polish literature into the said languages. It confirms a disproportion (highlighted in the previous part) between the presence of Slavic literatures in Poland and the presence of Polish literature in other Slavic countries.


Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Bożena Tokarz
Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

Przekłady serbsko‑polskie i polsko‑serbskie