Tom 1 Nr 1 (2009): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.1. Cz.1. / Translations of Slavic Literatures Issue: 1 (1)/2009Wybory translatorskie 1990-2006

Prezentowany zbiór prac rozpoczyna serię publikacji poświęconą zagadnieniom przekładu artystycznego (literackiego), widzianym w perspektywie teoretycznej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej, pod ogólnym tytułem „Przekłady Literatur Słowiańskich”. Na niniejszy tom zatytułowany Wybory translatorskie 1990–2006 składają się rozprawy poświęcone przekładom literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, słowacki, serbski, słoweński, oraz przekładom literatur w wymienionych językach na język polski. Dialog między literaturami słowiańskimi został ujęty z punktu widzenia kryteriów wyboru utworów na poziomie makro (epoki, autorzy), co daje ciekawy obraz własnej i cudzej kultury, ich sposobów widzenia, ograniczeń kulturowo-mentalnych oraz oczekiwanych i nieoczekiwanych różnic i podobieństw między literaturami słowiańskimi. Tom adresowany jest do literaturoznawców i przekładoznawców (naukowców, krytyków i studentów) oraz do slawistów komparatystów.

Translation Choices in the Years 1990-2006

This collection inaugurates a series of publications under the general title “Translations of Slavic Literatures”, devoted to problems of artistic (literary) translation, seen from a range of perspectives: theoretical, historico-literary and historico-cultural. This volume, entitled Translators’ Choices 1990-2006, compiles studies of translations of Polish literature into Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovakian, Slovenian, and of translations of literatures in these languages into Polish. Dialogue between Slavic literatures is viewed in this volume at a macro level (periods, authors), which creates an interesting perspective on the native and foreign cultures, as well as perceptions, cultural and mental limitations, and differences and similarities, both expected and unexpected, between Slavic literatures. The target readers of this volume are literary and translation scholars (researchers, critics, and students) as well as comparativists in the area of Slavic studies.


Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
1.1. Artykuły. Wybory translatorskie 1990-2006

Noty o Autorach i indeksy