Tom 1 Nr 1 (2009): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.1. Cz.1. / Translations of Slavic Literatures Issue: 1 (1)/2009Wybory translatorskie 1990-2006 / Translation choices in the years 1990-2006

Niniejszy zbiór prac sygnalizuje zaledwie rolę wyborów translatorskich i to na jednym, bardziej ogólnym poziomie, pokazując pośrednio niektóre cechy tłumacza i jego kultury rodzimej. Dalsze tomy będą stanowić jego kontynuację. / This volume of works merely signals the role of translation choices at a rather more general level, by showing indirectly some qualities of the translator and his/her native culture. Subsequent volumes will be its continuation.


Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
1.1. Artykuły. Wybory translatorskie 1990-2006

Noty o Autorach i indeksy