Proces zmiany lojalności wyborczej w Polsce w latach 2005-2009



Abstract

.

Antoszewski A. (2006), Funkcje eurowyborów, [w:] A. Antoszewski (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, Wrocław: Wydawnictwo Profil.

Jednaka W. (2008), Zachowania wyborcze, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Markowski R. (2006), The Polish Election of 2005: Pure Chaos or a Restructuring of the Party System?, „West European Politics” vol. 29, no 4.

Markowski R. (2008), The 2007 Polish Parliamentary Election: Some Structuring, Still a Lot of Chaos, „West European Politics” vol. 31, no 5.

Pedersen M. N. (1979), The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Electoral Volatility, „European Journal of Political Research” vol. 7, no 1.

Rose R., Mc Allister I. (1986), Voters Begin to Choose. From Closed-Class to Open Election in Britain, London: Sage

http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/M/index.htm (3.05.2010)

http://www.wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm (3.05.2010)

http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/M/index.htm (10.05.2010)


Published : 2010-01-01


AlberskiR. (2010). Proces zmiany lojalności wyborczej w Polsce w latach 2005-2009. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4130

Robert Alberski  robert.alberski@uni.wroc.pl
Uniwersytet Wrocławski  Poland



All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).