Preferencje prezydenckie w ujęciu profilowymAbstract

.

Dahl A. R., Stinebrickner B. (2007), Współczesna analiza polityczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Jeziński M. (2004), Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Korzeniowski K. (2002), Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Lipset M. S. (1998), Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandrosz J. (2002), Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań politycznych, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Popkin L. S. (1998), Spekulujący wyborca: komunikacja i perswazja w kampaniach prezydenckich, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Raciborski J. (2002), Zachowania wyborcze Polaków, [w:] M. Marody (red.), Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Schulz W. (2006), Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skarżyńska K. (2002), Aktywność i bierność polityczna, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Skarżyńska K. (2005), Człowiek a polityka - zarys psychologii politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Załęski P., Szałański A., Żołądek Ł. (2007), Przegrani i wygrani transformacji wobec rzeczywistości społeczno-politycznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Zarycki T. (2002), Region jako kontekst zachowań politycznych, Warszawa.


Published : 2010-01-01


SzwejkowskiB. (2010). Preferencje prezydenckie w ujęciu profilowym. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4131

Bartosz Szwejkowski  bart.szwejkowski@wp.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).