Identyfikacje partyjne a preferencje w zakresie kształtu systemu politycznego w PolsceAbstract

.

Almond G. A. (1970), Political Development, Nowy Jork: Praeger

Antoszewski A., Herbut R. (2001), Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk: Wydawnictwo Arche.

Antoszewski A., Herbut R., Jednaka W. (1993), Partie i system partyjny w Polsce. Pierwsza faza przejścia ku demokracji, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.

Apter D. E. (1998), Comparative Politics: Old and New, [w:] Goodin R. E., Klingemann H. (red.), A New Handbook of Political Science, Nowy Jork: Oxford University Press.

Duverger M. (1959), Méthodes de la science politique, Paryż: Presses Universitaires.

Easton D. (1953), The Political System: An inquiry into the state of political science, Nowy Jork: Alfred A. Knopf.

Gulczyński M. (2007), Współczesne systemy polityczne, Zielona Góra: Wydawnictwo Humanistyczno-Społeczne UZ.

Lijphart A. (1992), Parliamentary versus Presidential Government, Londyn: Oxford University Press.

Lipson L. (1969), Democratic Civilization, Nowy Jork: Oxford University Press.

Mair P. (2005), Party system change: approaches and interpretations, Nowy Jork: Oxford University Press.

Markowski R. (2004), System partyjny i zachowania wyborcze: dekada polskich doświadczeń, Warszawa: ISP PAN & Fundacja Eberta.

Migalski M, Wojtasik W., Mazur M. (2007), Polski system partyjny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nohlen D. (2004), Prawo wyborcze i system partyjny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pennings P. (1999), The Utility of Party and Institutional Indicator of Change in Consociational Democracies, [w:] K. R. Luther, K. Deschouwer (red.), Party elites in divided societies: political parties in consociational democracy, London: Routledge.

Sartori G. (1998), Teoria demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sokół W., Żmigrodzki M. (2003), Współczesne partie i systemy partyjne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Winczorek P. (2005), Nauka o państwie, Warszawa: Wydawnictwo Liber.

Wojtaszczyk K. (2007), Systemy polityczne, [w:] Szmulik B., Żmigrodzki M. (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zieliński E. (2001), Nauka o państwie i polityce, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.


Published : 2010-01-01


WichuraJ. (2010). Identyfikacje partyjne a preferencje w zakresie kształtu systemu politycznego w Polsce. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4133

Jarosław Wichura  jwichura@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).