Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidentyfikacji lewicowo-prawicowychAbstract

.

Antoszewski A. (2005), Polska prawica i lewica w procesie transformacji, [w:], J. Kornaś (red.), Partie polityczne: permanentne problemy, Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. Art. Edwarda Lipińskiego.

Antoszewski A. (2009), Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Bobbio N. (1996), Prawica i lewica, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Godlewski T. (2008), Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Grabowska M. (2004), Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Grabowska M. Szawiel T. (2001), Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szawiel T. (2002), Podział na lewicę i prawicę w Polsce po 1989 roku – jego sens i trwałość, [w:], R. Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Raciborski J. (1997), Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Raciborski J. (2003), Wybory i wyborcy, [w:], Demokracja polska 1989-2003, J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Rajca, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Szawiel T. (2001), Podział lewica-prawica w polityce oraz w szerszym kontekście kulturowym, [w:] M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojtasik W. (2006), Polski system partyjny na tle wybranych koncepcji ewolucji politycznej i społecznej, [w:], M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system partyjny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojtasik W. (2009), System partyjny i partie polityczne w procesach transformacji systemowej, [w:], Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Próba bilansu, R. Glajcar, W. Wojtasik (red.), Sosnowiec: Wydawnictwo REMAR.

Gauchet M., http://www.rfi.fr/actupl/articles/089/article_1095.asp

Wybory pokazały stary podział na Polskę A i B http://wyborcza.pl/1,97619,6702453,Wybory_pokazaly_stary_podzial_na_Polske_A_i_B.html

Markowski R., Centrum jest czy go nie ma? http://archiwum.polityka.pl/art/centrum-jest-czy-go-nie-ma,397651.html


Published : 2010-01-01


Turska-KawaA., & WojtasikW. (2010). Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidentyfikacji lewicowo-prawicowych. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4135

Agnieszka Turska-Kawa  Agnieszka.Turska-Kawa@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland
Waldemar Wojtasik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).